HISTORIA


Historia Chobrzan


Publikacja z okazji
65 - lecia LO


Publikacja z okazji
70 -lecia LO


Dyrektorzy


Nauczyciele


Absolwenci


SZKOŁA DZISIAJ


Ochrona danych osobowych


Aktualności


Dyrekcja


Nauczyciele


Uczniowie


Rekrutacja 2018/2019


Comenius


Projekty


Zjazd Absolwentów


Archiwum


MATURA


LINKI
                                 
                              
        
                   Aktualności  Wieczornica środowiskowa poświęcona  100- leciu niepodległości Polski                                                                                                                                                  Listopad 20, 2018
.....................................................................................................................................................................

    Dnia 18 listopada 2018 r. w budynku Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Chobrzanach miała miejsce niecodzienna uroczystość. Zorganizowano wieczornicę środowiskową poświęconą 100- leciu niepodległości Polski oraz podsumowanie Gminnego Konkursu plastyczno – historyczno – literackiego – „Polskie drogi do Niepodległości”. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem a kapela wszystkich zwrotek Hymnu Narodowego. Uczniowie ZPO Chobrzany słowami wierszy i piosenek przypomniała o poświęceniu wielu pokoleń Polaków, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny. Kulminacyjnym punktem spotkania było wręczenie pamiątkowych nagród laureatom konkursu. Nagrodzeni uczestnicy konkursu mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności literackich w zakresie pięknego czytania fragmentów dzieł Stefana Żeromskiego. Z kolei prace plastyczne dopełniły wystrój sali gimnastycznej. Uroczystość zorganizowano w ramach projektu „Samborzec Niepodległa dla Wszystkich” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Samborzec – Witolda Surowca. 
galeria zdjęć >>

opracowała: p. Małgorzata Grądziel
fot. p. Tomasz Styczeń


  Spotkanie z rodzicami                                                                                           Listopad 12, 2018
.........................................................................................................................................................................

           Dnia 22 listopada od godz. 14.30 
odbędzie się spotkanie wychowawców z rodzicami informujące o postępach w nauce 
i zachowaniu uczniów. 
                     
                        Serdecznie zapraszamy!


  Matura próbna 2018 z OPERONEM                                                    Listopad 12, 2018
.........................................................................................................................................................................

Nasza szkoła od lat współpracuje z Wydawnictwem Pedagogicznym Operon, tak więc i w tym roku szkolnym nasi maturzyści będą mieli szansę sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności na arkuszach egzaminacyjnych przygotowanych przez ww. wydawnictwo. 
Poniżej zamieszczamy harmonogram egzaminów: 

20 listopada (wtorek):
godz. 9.00 - język polski na poziomie podstawowym (170 minut)
godz. 14.00 - język polski na poziomie rozszerzonym (180 minut)
21 listopada (środa):
godz. 9.00 - matematyka na poziomie podstawowym (170 minut)  
godz. 14.00 - matematyka na poziomie rozszerzonym (180 minut)          
22 listopada (czwartek):
godz. 9.00 - język obcy na poziomie podstawowym (120 minut)
godz. 14.00 - język obcy na poziomie rozszerzonym (150 minut)
23 listopada (piątek):
godz. 9.00 - egzamin z przedmiotów dodatkowych  (180  minut)


Szkolne obchody 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości                                                                                                                             Lisopad 12, 2018
.......................................................................................................................................................................

    11 listopada to symboliczna data w historii naszego narodu i państwa - Narodowe Święto Niepodległości. 100 lat temu po 123 latach niewoli, odrodziło się państwo polskie. 
    Z tej okazji młodzież naszej szkoły 9 listopada przygotowała część artystyczną, która rozpoczęła się o godzinie 11.11 odśpiewaniem wszystkich zwrotek Hymnu Narodowego. Następnie młodzież słowami wierszy i piosenek przypomniała o poświęceniu wielu pokoleń Polaków, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny. Odprawiona została również Msza Św. za Ojczyznę oraz złożono kwiaty na grobach żołnierskich. 
    W uroczystościach wzięli udział wójt Gminy Samborzec Witold Surowiec, przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Piątek oraz poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chobrzanach z prezesem OSP Chobrzany Jackiem Jóźwiakiem na czele. 
    W tym uroczystym dniu uczniowie klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego złożyli ślubowanie. Przyrzekali rzetelnie wypełniać obowiązki uczniowskie oraz swoją postawą godnie reprezentować szkołę.  
galeria zdjęć >>

opracował: p. Tomasz Styczeń
fot. p. Monika Ziemicka


Gminny Konkurs Historyczno - Literacko - Plastyczny
"Polskie Drogi do Niepodległości"                                               
Lisopad 9, 2018
.......................................................................................................................................................................

    7 listopada 2018r. w LO w Chobrzanach odbył się Gminny Konkurs Historyczno - Literacko - Plastyczny "Polskie Drogi do Niepodległości"
Konkurs miał na celu:
• budzenie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,
• pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu,
• popularyzacja piękna i wartości narodowej kultury,
• rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa pisanego i mówionego,
• doskonalenie umiejętności pięknego czytania tekstu literackiego,
• rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych.
W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół z Samborca, Skotnik, Śmiechowic, Złotej i Chobrzan. 

Nagrodzeni uczniowie w konkursie literackim:

I kategoria – uczniowie szkół podstawowych klasy IV – VI
I miejsce - Natalia Osowska - ucz. kl. IV ZPPO w Samborcu 
II miejsce - Bartosz Łukawski - ucz. kl. IV ZPPO w Samborcu  
III miejsce rownorzędne Natalia Drzewiecka - ucz. kl. VI ZPO w Chobrzanach 
III miejsce równorzędne - Karol Walasek - ucz. kl. ZPPO w Samborcu 
Wyróżnienie - Aleksandra Urbańska - ucz. kl.V SP w Złotej
Wyróżnienie – Karol Walasek – ucz. kl. VI ZPPO w Samborcu
II kategoria – uczniowie szkół podstawowych kl. VII, VIII i klas III gimnazjalnych
I miejsce – Monika Sewera - ucz. kl. III Gimnazjum w Samborcu
II miejsce – Amelia Korona – ucz. kl. III Gimnazjum w Samborcu
III miejsce – Daniel Stawiarz – ucz. kl. VII Szkoły Podstawowej w Chobrzanach 
Wyróżnienie – Gabriela Kozioł – ucz. kl. VII Szkoły Podstawowej w Skotnikach, 
Wyróżnienie – Magdalena Bisztyga- ucz. kl. VIII Szkoły Podstawowej w Złotej, 
Wyróżnienie - Kinga Lachtara – ucz. kl. III Gimnazjum w Samborcu

Nagrodzeni uczniowie w konkursie plastycznym: 

I kategoria - uczniowwie szkół podstawowych klasy IV - VI

I miejsce – Maja Czerepak – ucz.  kl. VI ZPO w Chobrzanach
II miejsce – Klaudia Radecka – ucz. kl. V ZPPO w Samborcu
III miejsce – Katarzyna Obrębska – ucz. kl. V SP w Skotnikach
Wyróżnienie – Klaudia Żurek – ucz. kl.VI ZPPO w Samborcu
II kategoria – uczniowie klas VII, VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjalnych
I miejsce – Daniel Stawiarz – ucz. kl. VII ZPO w Chobrzanach
II miejsce równorzędne – Michał Płaza ucz. kl. III Gimnazjum w Samborcu
II miejsce równorzędne – Monika Sewera ucz. kl. Gimnazjum w Samborcu
III miejsce – Karolina Krawczyk ucz. kl. VII SP w Skotnikach 

Nagrodzeni uczniowie w konkursie historycznym:

I kategoria - uczniowwie szkół podstawowych klasy IV - VI

I miejsce – Karol Walasek -ucz. kl. VI ZPPO w Samborcu 
II miejsce – Jakub Toś – ucz. kl. VI ZPPO w Samborcu 
III miejsce – Natalia Drzewiecka – ucz. kl. VI Szkoły Podstawowej w Chobrzanach 
II kategoria – uczniowie klas VII, VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjalnych
I miejsce – Jan Latała – ucz. kl. VIII Szkoły Podstawowej w Chobrzanach 
II miejsce –Kamil Drzewiecki – ucz. kl. VIII Szkoły Podstawowej w Chobrzanach 
III miejsce –Martyna Papka – ucz. kl. VIII Szkoły Podstawowej w Chobrzanach 
Wyróżnienie – Mateusz Gawron – ucz. kl. VIII ZPPO w Samborcu 
galeria zdjęć >>

fot. p. Monika Ziemicka


  Wycieczka do Warszawy                                                          Październik 25, 2018
.......................................................................................................................................................................

    W dniach 23-24 października grupa 22 uczniów Zespołu Placówek Oświatowych wraz z opiekunami panią Agnieszką Brzyszcz  i panem Tomaszem Styczniem wzięła udział w wycieczce do Warszawy w ramach realizacji projektu "Lekcja Niepodległości". Podczas  pobytu w stolicy uczniowie byli na koncercie w Filharmonii Narodowej, który poświęcony był 40 rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Młodzież zwiedzała Muzeum Narodowe, gdzie wzięła udział w lekcji muzealnej. Ponadto zwiedzała także Muzeum Żydów Polskich "Polin".  więcej >>


  Porządkowanie grobów na cmentarzu parafialnym w Chobrzanach
                                                                                                                                               Październik 30, 2018
.......................................................................................................................................................................

W dniu 29 października 2018r. członkowie Szkolnego Koła Wolontariatuwzięli udział w akcji: "Porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzu parafialnym w Chobrzanach". Wolontariusze wraz z opiekunami, panią A. Podolecką oraz panią A. Bielecką sprzątali opuszczone groby oraz zapalili znicze przed świętem Zmarłych. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu, uczestnicząc w tej akcji, uczcili pamięć o tych, którzy odeszli ...!    więcej >>


  Dzień Papieski                                                                           Październik 25, 2018
.......................................................................................................................................................................

25 października 2018r. w naszej szkole obchodzony był Dzień Papieski. Młodzieży z klasy III „a” gimnazjum przedstawiła program uświetniający pamięć o świętym Janie Pawle II. Scenariusz przedstawienia opierał się na wyobrażeniu sobie fragmentu programu telewizyjnego, w którym brali udział świadkowie życia wielkiego Naszego Rodaka. Część uczniów – aktorów, kształtowała umiejętności dziennikarskie, odgrywając właśnie owe role. Był to czas wykorzystany na przypomnienie wielu ważnych przesłań świętego skierowanych do młodzieży i dzieci. Wśród przypomnianych cytatów świętego wybrzmiał także następujący werset: "Nie lękajcie się! Nie lękajcie się tajemnicy Boga, nie lękajcie się Jego miłości i nie lękajcie się słabości człowieka, ani też Jego wielkości. Człowiek nie przestaje być wielki nawet w swojej słabości". Tenże dzień Papieski, a właściwie jego data, zbiegł się z obchodzeniem w diecezji sandomierskiej wspomnienia liturgicznego Świętego Jana Pawła. Po uroczystej akademii uczniowie powrócili do swoich zajęć szkolnych z bagażem doświadczenia - autentycznego spotkania z autorytetem, którym jest Święty Jan Paweł II.


  Dzień Edukacji Narodowej                                                       Październik 12, 2018
.......................................................................................................................................................................

    12 października w Zespole Placówek Oświatowych w Chobrzanach odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele, procownicy administracji i obsługi oraz uczniowie szkoły. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: Wójt Gminy Samborzec Witold Surowiec, Zastępca Wójta Ewa Drzazga oraz Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Piątek. 
Młodzież uświetniła ten dzień programem artystycznym, w którym wyraziła słowa podziękowania za nauczycielski trud i troskę.
Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Robert Soja, który życzył nauczycielom i pracownikom szkoły zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wręczył Nagrody Dyrektora Szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej. 
Życzenia z okazji święta edukcji przekazł również wójt gminy, który wręczył dla wyróżniających się nauczycieli Nagrody Wójta Gminy Samborzec.
  więcej >>


Udział młodzieży w uroczystości poświęcenia i nadania insygniów Gminy Samborzec                                                                                                                 Październik 8, 2018
.......................................................................................................................................................................

   W dniu 5 października 2018 roku reprezentacja Zespołu Placówek Oświatowych w Chobrzanach z panem dyrektorem Robertem Soją, nauczycielem historii i opiekunem pocztów sztandarowych panem Tomaszem Styczniem, pocztami sztandarowymi w składzie Natalia Sulicka, Maja Mazurkiewicz, Aleksandra Adamczyk, Wiktoria Drzewiecka, Jakub Grzesik i Bartłomiej Giza wzięła udział w uroczystościach związanych z nadaniem sztandaru i insygniów Gminy Samborzec.  galeria zdjęć >>


Żywa lekcja Niepodległości                                                                           Październik 5, 2018
.......................................................................................................................................................................

   W dniu 5 października 2018 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Chobrzanach odbyły się pokazy rekonstrukcyjne, które były podsumowaniem  projektu pt. „Żywa lekcja Niepodległości” dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.  Dla wszystkich obecnych była to wspaniała i niezapomniana lekcja historii. Opisywane wydarzenia zostało przeprowadzone przez dwóch ekspertów:  Mariusza  Kowalskiego i Roberta Mazura, członków Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich. W trakcie pokazów pan Robert Mazur, jeden z ekspertów poinformował, że jego mama, pani Elżbieta Mazur (z domu Kotyś) jest absolwentką naszego Liceum Ogólnokształcącego (matura 1963 rok).  Dowiedział się o tym po pierwszych wrześniowych wizytach w Chobrzanach. Jako ciekawostkę pani Elżbieta swojemu synowi wspominała, że najlepiej jej było się przygotować do matury ... na cmentarzu w Chobrzanach. Świat jest mały.... pan Robert Mazur przyjechał do naszej szkoły jako rekonstruktor i... wyjechał jako syn naszej absolwentki pani Eli. Dziękujemy za wspaniałe chwile i zapraszamy panów Mariusza i Roberta ponownie do Chobrzan, które patron naszego Liceum, Stefan Żeromski w powieści "Popioły" nazwał Tarninami.
galeria zdjęć >>


Wybory do Samorządu Uczniowskiego                                                    Wrzesień 29, 2018
.......................................................................................................................................................................

   W dniu 28 września 2018 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą, w czasie której kandydaci prezentowali swoje programy. W głosowaniu na 130 uprawnionych osób udział wzięło 95, frekwencja wynosiła 73,08%. Komisja wyborcza w składzie: Klaudia Drzewiecka, Wiktoria Bzduch, Maja Mazurkiewicz i Marta Lasota czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczenia głosów. Mandaty do zasiadania w składzie Samorządu Uczniowskiego Zespołu Placówek Oświatowych w Chobrzanach uzyskali: Natalia Sulicka klasa II LO, Maja Mazurkiewicz klasa II LO, Marta Lasota klasa I LO, Dawid Kapała klasa III a G, Wojciech Pacholczak klasa III a G i Filip Skrzypczak klasa II LO.  Gratulujemy!!!
galeria zdjęć >>


Żywa lekcja Niepodległości                                                                            Wrzesień 14, 2018
.......................................................................................................................................................................

    W dniach 7  i 13 września 2018 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Chobrzanach odbyło się profesjonalne szkolenie pocztów sztandarowych oraz pokazy rekonstrukcyjne w ramach projektu pt. „Żywa lekcja Niepodległości”, które to dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”. W trakcie trwania warsztatów młodzież ćwiczyła podstawowy krok w czasie marszu ze sztandarem, przejścia w rzędzie oraz kolumnie pocztu, oddawanie honoru podczas hymnu. Wiedza i umiejętności zdobyte na warsztatach zostaną w pełni wykorzystane przez uczniów podczas zbliżających się uroczystości związanych z setną rocznicą odzyskania Niepodległości przez Polskę. Podczas pokazów rekonstrukcyjnych można było zobaczyć historyczne fotografie, dotknąć, a nawet przymierzyć elementy umundurowania i uzbrojenia. Prowadzący barwnie opowiadali o historii Pułku i Szwadronu, demonstrowali zgromadzone na wystawie eksponaty. Uczestnicy pokazu usłyszeli o początkach pułku, o jego dalszym rozwoju oraz umundurowaniu, które z biegiem lat ulegało zmianie. Dla wszystkich obecnych była to wspaniała i niezapomniana lekcja historii. Opisywane wydarzenia zostało przeprowadzone przez dwóch ekspertów:  Mariusza  Kowalskiego i Roberta Mazura, członków Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich. 
galeria zdjęć >>


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019                                Sierpień 31, 2018
.......................................................................................................................................................................

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września 2018r. tj. poniedziałek:

godz. 8.00 - Msza Święta 
godz. 9.00 - oficjalna  uroczystość  na sali gimnastycznej szkoły podstawowej i spotkania z wychowawcami klas


 "CZAS NA TIK!"                                                                                     Sierpień 30, 2018
.......................................................................................................................................................................

Informacje na temat projektu "Czas na TIK" który będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Chobrzanach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  -  pobierz >>


 Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019                                   Sierpień 20, 2018
.......................................................................................................................................................................

Wykaz obowiązujących podręczników na rok szkolny 2018/2019. 

Kandydaci do klasy I liceum otrzymują darmowe podręczniki do przedmiotów:
j.polski, matematyka, historia, wos, biologia, geografia, fizyka, chemia. 
Pozostałe podręczniki znajdujące się w wykazie do zakupienia.


klasa I   
pobierz >>
klasa II  pobierz >>
klasa III pobierz >> 

  2008 - 2017 © Liceum Ogólnokształcące w Chobrzanach